Categorii

    Promotie Speciala

    Promotie Speciala

    

    Promotie masina de tocat

    VEZI MAI MULTE OFERTE

        

Newsletter

Sunt de acord cu preluarea datelor cu caracter personal. Detalii...

Politica GDPR

1. IDENTIFICAREA CLIENTULUI / PARTENERULUI :

In nume personal, in calitate de Client/Partener (cumparator, locatar, beneficiar, comodatar, deponent, curtier etc.),  în relatia comerciala cu BILANCIA EXIM SRL, in calitate de Operator, prin prezentul document, fiind informat de Operator cu privire la drepturile mele referitoare la protectia datelor (dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul de opozitie, dreptul de a restrictiona prelucrarea datelor, dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor),

declar c─â sunt de acord si consimt în mod liber si expres c─â BILANCIA EXIM SRL poate prelucra datele mele personale în urm─âtoarele conditii :

 

2. IDENTIFICAREA OPERATORULUI :

BILANCIA EXIM SRL cu sediul in Comuna Corbeanca, sat Petresti, str. Balantei, nr. 46, judetul Ilfov, înregistrat─â la ORC Ilfov sub nr. J23/2223/2010, CUI RO 3968479,

Politica GDPR in cadrul BILANCIA EXIM SRL disponibila si pe pagina https://www.bilancia.ro

 

3. DATE PERSONALE PRELUCRATE

- nume, prenume,

- adresa de domiciliu,

- Cod Numeric Personal (CNP), datele de identificare si emitere din CI, pasaport, permis, nr. de telefon si adres─â de e-mail,

- cont bancar, cod IBAN

 

4. MODALITATEA DE PRELUCRARE SI SCOPUL PRELUCR─éRII DATELOR PERSONALE

Modalitatea de prelucrare este stocarea pe suport de hârtie si electronic (dupa caz)

Temeiul si Scopul proces─ârii:

- incheierea si executarea Contractului (relatiei comerciale cu Operatorul),

- îndeplinirea unei obliga╚Ťii legale a operatorului;

- în scopul interesului legitim al operatorului si/sau al unei ter╚Ťe parti.

 

5. DURATA PROCESĂRII. DREPTUL DE A RESTRICȚIONA PROCESAREA, DREPTUL DE A FI UITAT

Sunt de acord ca Operatorul s─â colecteze si s─â prelucreze datele mele personale mentionate mai sus pe toat─â durata contractului/relatiei comerciale sau pe o durata de 10 ani (care este mai lunga), daca legea nu dispune altfel. Dup─â aceast─â perioad─â, îl voi informa (în scris) pe Operator dac─â poate continua s─â p─âstreze si s─â prelucreze datele mele personale sau nu, cerându-i s─â actioneze în consecint─â pozitiv (continuarea proces─ârii)/negativ (retragerea consimt─âmântului).

De asemenea, îl voi notifica pe Operator dac─â voi decide retragerea consimt─âmântului de prelucrare a datelor personale înainte de exipirarea duratei mai sus mentionate.

Înteleg c─â retragerea consimt─âmântului opereaz─â pentru viitor, de la data notific─ârii scrise adresate Operatorului si poate fi însotit─â de notificarea specific─â de a fi uitat, în cazul în care decid c─â nu voi mai cump─âra produse si servicii de la BILANCIA EXIM SRL sau ca nu voi mai intra in alte relatii comerciale cu aceasta.

Dac─â voi omite s─â informez pe Operator despre retragerea consimt─âmântului, sunt de acord ca Operatorul s─â continue prelucrarea datelor mele personale pân─â la trimiterea inform─ârii/notific─ârii.

 

6. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL. INTENTIA DE TRANSFER A DATELOR PERSONALE

Destinatarii datelor cu caracter personal sunt:

(i) OPERATORUL

- pentru incheierea si executarea Contractului (relatiei comerciale cu Operatorul),

- pentru îndeplinirea unei obliga╚Ťii legale a operatorului;

- în scopul interesului legitim al operatorului si/sau al unei ter╚Ťe parti.

- pentru informatii specifice/oferte de noi produse/promotii, oferte speciale/invitatii la evenimentele organizate de companie/servicii – prin intermediul e-mail-ului sau prin intermediul curieratului sau postei

 

 

Înteleg c─â am dreptul s─â imi exprim sau nu consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor personale, inclusiv in scopuri de marketing f─âr─â consecinte negative legate de executarea relatiei comerciale cu Operatorul. De asemenea, înteleg c─â si în ipoteza în care mi-am exprimat consmitamantul, pot modifica aceast─â optiune oricând ulterior, cu informarea corespunz─âtoare a Operatorului.

 

(ii) PARTENERII OPERATORULUI

-direct implicati in derularea relatiei comerciale

-institutii si autoritati publice

-parteneri implicati in respectarea obligatiilor legale si de satisfacere a interesului legitim de catre Operator

În aceast─â situatie, Operatorul trebuie s─â notifice pe partenerii s─âi despre cea din urm─â decizie a mea privind prelucrarea datelor personale.

Înteleg c─â Operatorul nu intentioneaz─â s─â transfere datele mele personale c─âtre terte-p─ârti, altele decât cele mentionate mai înainte si cu care am fost de acord în mod expres.

 

7. ALTE DREPTURI ALE CLIENTULUI/PARTENERULUI CU PRIVIRE LA DATELE PERSONALE

Am fost informat de Operator c─â am dreptul:

a) de a fi informat despre si de a avea acces la datele mele personale prelucrate de Operator sau transferate c─âtre Destinatarii mentionati mai sus;

b) de a modifica, corecta, actualiza datele personale;

c) de a fi sterse datele personale din evidenta sa (dreptul de a fi uitat), de a retrage consimt─âmântul pentru prelucr─âri viitoare;

d) dreptul la portabilitatea datelor;

e) dreptul de a depune plângeri la Autoritatea de Supraveghere a Prelucr─ârii Datelor Personale din România cu privire la procesarea datelor mele personale.

 

 

* * *

Confirm c─â am citit cu atentie acest formular si am înteles ce date personale sunt prelucrate, în ce scopuri si c─âtre cine vor fi disponibile aceste date.

Am fost informat despre drepturile mele privind datele personale prelucrate, în special despre dreptul de retragere a consimt─âmântului, dreptul de acces la datele prelucrate, dreptul de a fi uitat.

 

Semnez acest formular în cunostint─â de cauz─â despre efectele sale conform Regulamentului General cu privire la Protectia Datelor nr. 679/2016.Atest si confirm datele completate.